2012-06-07
сурагчдад
бичсэн: сургалтын блог | цаг: 22:15 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-06-07
эцэг эхчүүд
бичсэн: сургалтын блог | цаг: 22:03 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-06-07
шавж зураг
бичсэн: сургалтын блог | цаг: 19:13 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-06-07
хэрэглэгдэхүүн зураг
бичсэн: сургалтын блог | цаг: 18:54 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-06-07
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн лаб багаж
бичсэн: сургалтын блог | цаг: 18:45 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (1) | Сэтгэгдэл бичих
2012-06-04
Tsahim test
бичсэн: сургалтын блог | цаг: 20:55 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-06-02
Nud
бичсэн: сургалтын блог | цаг: 21:41 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-06-02
8-тест

8-р ангийн тест

1.      Навчинд ямар пластид агуулагдах вэ?

А. Хлоропласт           Б. Хромопласт

В. Лейкопласт           В. Хромопласт ба хлоропласт

2. Аль нь ургамлын эсийг гадна талаас нь хүрээлж зөв хэлбэртэй болгодог вэ?

А. Эсийн хана           Б. Эсийн мембран     В. Рибосом                 Г. Лизосом

3. Аль нь утаслаг болон бөөрөнхий, савханцар хэлбэртэй эрхтэнцэр вэ?

А. Рибосом                Б. Лизосом     В.Митохондри                      Г.Бөөм

4. Яс болон мөгөөрсөн эдэд бат бөх,уян налархай чанарыг бий болгодог эд нь:

А. Хучуур эд             Б. Булчингийн эд      В.Хо...

бичсэн: сургалтын блог | цаг: 17:08 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-05-20
hicheel
бичсэн: сургалтын блог | цаг: 20:03 | төрөл:
Холбоос | Мэйлээр илгээх | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих